Kategórie

Odber noviniek

V rámci BA robíme vlastný rozvoz

Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

 

Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby:

 • meno a priezvisko
 • adresa bydliska, resp. adresa doručenia vrátane PSČ
 • telefónne číslo
 • e-mail

 

Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby:

 • meno a priezvisko objednávateľa
 • adresa sídla, resp. adresa doručenia vrátane PSČ
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • obchodné meno
 • IČO
 • DIČ/IČ DPH

 

Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.